Om Lotsen

Lotsen är ett mentorprojekt i samarbete mellan olika Rotaryklubbar med syfte att stötta personer, både svenska och med utländsk bakgrund, som vill starta eget företag i Sverige.

Ett av Rotarys syften är att verka för fred och förståelse mellan olika folk. Ett annat motto vi har är ”service above self” eller på svenska ”osjälviskt tjänande”. Med Lotsen vill vi praktisera och göra verklighet av dessa ideal!

Lotsen startades 2009 av Jönköping Tabergsdalen Rotaryklubb.                                                 Fem medlemmar anmälde sig direkt som Lotsar. I september 2018 är vi ca 22 Lotsar från 12 olika Rotaryklubbar. Och vi ser gärna att vi bli fler! Det finns i Sverige över 500 klubbar och ca 30000 rotarianer.

Första kontraktet med en nyföretagare skrevs i december 2009.

T.o.m. augusti 2018 har vi skrivit 29 kontrakt med nyföretagare från 20 länder och cirka 20 nya företag är igång med hjälp av Lotsen!

Lotsen samarbetar bl.a. med  Arbetsförmedlingarna, Almi, Nyföretagarcentrum, Röda Korset, Högskolorna, Kommunerna m.fl. Alla dessa hjälper oss att hitta intresserade nyföretagare som vill ha hjälp att komma igång med sitt nya företag.