Bli Lots

Att vara Lots innebär att du som är Rotarian ställer tid och erfarenhet till förfogande för en ny företagare. Det räcker ofta med 2-4 timmar per månad men kan, glädjande nog, lätt bli mera.

Är du intresserad att bli Lots, eller kanske starta Lotsen i ditt område, så kontakta:           Bo Svensson, Halmstad Tylösand RK. Tel. 0708-365690.  bo.svensson@mbox340.tele2.se.